Vergoedingen

Vanuit de basisverzekering heeft men recht op vergoeding voor psychologische hulp.

Dat betekent dat je de behandeling in de meeste gevallen (deels) vergoed wordt, mits er voldaan wordt aan de wettelijke voorwaarden.

Daarbij moet je rekening houden met het eigen risico, zoals jaarlijks vastgesteld door de rijksoverheid. Dit bedrag is vastgesteld op 385 euro.

De vergoeding ligt vaak tussen de 60-100% en is afhankelijk van het soort polis dat je hebt. Informeer voor het intakegesprek bij jouw zorgverzekeraar of je in aanmerking komt voor vergoeding.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heb je een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Niet vergoede zorg

Een aantal stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg (waaronder bijvoorbeeld aanpassings-stoornissen, werkgerelateerde problematiek zoals overspannenheid of burn-out, enkelvoudige fobie, identiteitsproblematiek en levensfaseproblematiek). Deze niet-verzekerde zorg krijg je niet vergoed vanuit de zorgverzekering. Soms is vergoeding vanuit je aanvullende verzekering mogelijk. Neem contact op met je zorgverzekeraar om hier meer duidelijkheid over te krijgen.

In sommige gevallen vergoedt de werkgever (een deel van) de kosten voor behandeling, zoals bij burn-outklachten. Informeer hiervoor zelf bij je werkgever.

Je kunt er ook om andere redenen voor kiezen om de sessies zelf te betalen. De kosten hiervoor zijn 110 euro per sessie van 45 minuten.

Ik ben een zogenoemde contractvrije psycholoog (zie ook www.contractvrijepsycholoog.nl). Dat houdt in dat ik geen contracten heb afgesloten met zorgverzekeraars.

Je krijgt van mij een factuur, die je zelf betaalt. Deze kun je als je dat wilt indienen bij je zorgverzekeraar.

Eline Meijer Psychologiepraktijk Meijer - Buitenpsychologie Nijmegen

“Ik adviseer je over de mogelijkheden van behandelingen”

Tarieven

Vanaf 1 januari 2022 vindt de bekostiging en vergoeding van psychologische behandelingen plaats via het zorgprestatiemodel. Binnen mijn praktijk wordt het tarief voor de GZ-psycholoog gehanteerd zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Alle tarieven kunt u terugvinden in de tarievenzoeker van de NZA.

Hieronder kunt u de meest voorkomende tarieven vinden:

Tarieven behandeling 2024

• Behandeling 45 minuten – € 135,89
Behandeling 60 minuten – 161,46

Tarieven diagnostiek 2024

Diagnostiek 60 minuten – 183,44

Tarieven behandeling niet-vergoede zorg

• Behandeling 45 minuten – € 110
Behandeling 60 minuten – € 135