Klachtenregelement

Wanneer je een klacht hebt over mij of de behandeling, is het raadzaam dit eerst met mij te bespreken. In de behandeling zijn regelmatig momenten van evaluatie en feedback.

Wanneer we er samen niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met een klachtenfunctionaris van de Klachten- en geschillenregeling van P3NL.

Psychologiepraktijk Meijer