Aanmelden en verwijzing

Het is prettig om eerst telefonisch contact te hebben, zodat we samen kunnen kijken of ik iets voor je kan betekenen.

Wil je je behandeling (deels) vergoed hebben door je verzekeraar, dan heb je een verwijzing van de huisarts nodig. Psychologiepraktijk Meijer werkt contractvrij, dit betekent dat, afhankelijk van jouw zorgverzekeraar, een deel van de kosten voor eigen rekening is. Meer informatie over kosten en vergoedingen kunt u vinden onder het kopje ’tarieven’.

Aanmelden, verwijzing en kennismaking

Kennismaking

Als je je hebt aangemeld via het contactformulier, dan neem ik telefonisch contact met je op om kennis te maken (gratis kennismaking van 15 minuten) en een intakegesprek plannen.

Intake

Intakegesprek

Voorafgaand aan het intakegesprek zal ik je per mail een aanmeldingsformulier en een of meerdere vragenlijsten toesturen, met het verzoek deze voor onze eerste afspraak in te vullen.

De intake vind buiten plaats en duurt meestal 60 minuten. We staan in dit gesprek uitgebreid stil bij jouw klachten en je hulpvraag. Als mijn behandelaanbod aansluit bij jouw klachten, stellen we samen een behandelplan op. In het behandelplan vind je de problemen waar je tegenaan loopt, de diagnose (indien van toepassing), de doelen en gekozen behandelvorm. Ook maken we praktische afspraken over duur, frequentie en tijden. Als je akkoord bent met het behandelplan kan de behandeling van start gaan.

Soms komen we samen tot de conclusie, na een intake of verder in een behandeltraject, dat de problematiek te ernstig is voor de generalistische basis GGZ en dat je ergens anders beter op je plek bent. Of dat er geen klik is. In dat geval zullen we in gezamenlijk overleg bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Behandeling

De meeste behandelingen duren 5 tot 12 sessies. De duur van de gesprekken bedraagt doorgaans 60 minuten, met uitzondering van EMDR-behandelsessies die meestal 90 minuten in beslag nemen. De gesprekken vinden bij de start meestal eenmaal per week plaats.

Tijdens de behandeling bekijken we hoe je vindt dat de behandeling verloopt, welke doelen je al hebt bereikt en welke doelen er nog te behalen zijn. De behandeling wordt afgesloten door middel van een evaluatiegesprek en het invullen van een vragenlijst.

Behandeling

Plan een kennismakingsgesprek

Als je hier je gegevens achterlaat, dan neem ik snel contact met je op.